Записи во лексика

Постојат многу технички термини во транспортната и логистичката индустрија: од А за автомат до Ш за шпедиција. Транспортниот лексикон TIMOCOM обидинува клучните поими од областа на логистиката, шедицијата, ланецот на набавка како и од патниот товарен сообраќај. Битните поими и информации овде може да се најдат накратко и едноставно објаснети.

Сега можете да ги креирате вашите транспортни и логистички процеси на краток и едноставен начин. Дали иницирање транспорт, имплементација или управување со нарачки, во онлајн пазарот на TIMOCOM ќе ја најдете вистинската апликација за вашите потреби и степенот на дигитализација.

Станете инсајдер во индустријата

Регистрирајте се тука и добивајте редовни релевантни написи што ќе ви ја олеснат секојдневната работа и ќе ги прошират вашите деловни хоризонти.


Пријава за новините

нагоре