За TIMOCOM

TIMOCOM обединува една заедничка визија за иднината на логистиката. Како FreightTech фирма веруваме во свет без логистички предизвици. Од таа причината за наша мисија си поставивме да ја направиме логистиката паметна, безбедена и едноставна. Оваа иднина ја нарекуваме: Augmented Logistics. Augmented Logistics е и нашето ветување. Бидејќи под ова ние подразбираме проширување, подобрување, зајакнување, нараснување и зголемување на логистиката. За нашите клиенти ова значи дека тие можат паметно, безбедно и едноставно да ги решаваат своите логистички предизвици со TIMOCOM.

Дигитални решенија кои недоставуваат, не ни се мотивација само денес, туку и беа основата за формирањето на компанијата. Во Април 1997 шпедитерот Јенс Тирман бил во потрага по европска платформа на берзи за транспортни налози. Но тоа што го наоѓал, не било соодветно на неговите потреби. Тaка дошол до заклучокот: Тоа сега ние самите ќе го направиме! Така беше основана TimoCom Soft- und Hardware GmbH, и после работното време или за викендите се започна со развојот на сопствената Берза на товари и товарен простор. Од храбра старт ап фирма денес е прерасната во една од најуспешните ИТ фирми од средна големина за европската транспортна и логистичка индустрија. Во 2018 TimoCom Soft- und Hardware GmbH беше преименувана во TIMOCOM GmbH.

Како подготвувач на патот и придружник за вмрежување на европската логистика, го нудиме првиот Smart Logistics систем, во кој секој ден се поставуваат и обработуваат до 1 милион меѓународни понуди на товари и товарен простор. Дел од системот е и нашата неутрална мрежа од над 55.000 проверени фирми. Неутралноста е важна предност, бидејќи трансакциите се склучуваат директно помеѓу договорните страни.

Врз онова на специјализирањето и интернационализацијата, во централата во Еркрат, во близина на Диселдорф, како и во претставништвата во Полска, Чешка и Унгарија денес работат повеќе од 690 вработени од 40 нации. Управувањето на фирмата, основачот Јенс Тирман го дели со неговиот син Тим Тирман. Така на врвот од управувањето на семејната фирма се поврзуваат долгогодишното искуство и новите перспективи. Заедно, можеме веќе успешно да се навратиме на најзначајните деловни настани.

TIMOCOM во бројки

40

националности (вработени)

214.000

камиони за следење (годишно)

55.000 +

интернационални клиенти

4

локации

25 +

години ИТ искуство

690 +

вработени (вкупно)

TIMOCOM најзначајни деловни настани

2019

Smart Logistics системот со ново лице

Воведување на целосно редизајнираната почетна страница на системот.

2019

TIMOCOM го прави следниот чекор

Внатрешна преселба во Полска од Пила во Вроцлав со цел да се позиционира на оваа стратешки важна локација.

 
 
2019
 
2018

Augmented Logistics

TIMOCOM ја започнува иднината со нова визија и мисија.

2018

Smart Logistics System

Најголемата транспортна платформа во Европа ќе биде првиот Smart Logistics систем за Европа.

 
 
2018
 
2017

Претставување на пазарот на TC Transport Order®

Транспортната платформа станува трансакциска платформа: Нашите клиенти ги побаруваат транспортни налози дигитално кај нивните деловни корисници и управуваат со нив директно во платформата.

 
 
2017
 
2016

Интегрираната функција за поставување и преземање на документи

Клиентите можат најчесто побаруваните Документи во профилот на фирмата да ги постават и преземат.

2016

Старт на услужниот блог за новини и нови функции

На новиот блог за услуги, TIMOCOM Update Pool, едноставно и јасно се објаснети сите ажурирања, новите функции и основи во врска со платформата за транспорт.

 
 
2016
 
2015

Месинџер за TIMOCOM транспортната палтформа

Со чет кој се однесува на објавените понуди, вклучувајќи и функција за експортирање, може директно се да се разјасни. Тоа заштедува време и капацитети.

 
 
2015
 
2014

Мобилен пристап до транспортната платформа на TIMOCOM

Секаде пристап и од возачката кабина. Преку Апликацијата Транспортен Барометар сега се има пристап до комплетната платформа.

 
 
2014
 
2013

Функција за следење на возила TC eMap®

Сите актуелни телематски системи на еден преглед обезбедуваат поголема ефикасност и безбедност.

 
 
2013
 
2012

Воведување на берзата на складишта

Овде е можно складишни и логистички површини брзо да се пронајдат и понудат!

 
 
2012
 
2011

Географски одделени дата центри

И покрај просечната достапност на серверите од 99,91%, ние се одлучивме двојно да се осигураме.

 
 
2011
 
2010

Апликација Транспортен барометар

Бидејќи транспортниот барометар е неопходен за успешни ценовни преговарања, го направивме да биде достапен и онлајн.

 
 
2010
 
2009

Воведување на пазарот на TC eBid®

Ова проширување на транспортната платформа е специјализирано за долгорочни тендери.

 
 
2009
 
2007

Воведување на пазарот на TC Profile®

Да се види и да се биде виден - во Онлајн деловен именик зa Европа секогаш можете да најдете проверени контакти за нови деловни зделки.

 
 
2007
 
2006

Онлајн верзија на TC Truck&Cargo®

Конечно, нашите клиенти можат во реално време да ги вметнат своите понуди и да склучуваат зделки. Квантен скок за целокупната бранша.

 
 
2006
 
2004

Претставување на пазарот на TC eMap®

Перфектното проширување на платформата со Пресметка на трошоците и планирање на релации.

 
 
2004
 
2003

TIMOCOM CashCare

Сервис за наплата на долгови за минимизирање на ризикот добива официјално регулаторно одобрение.

 
 
2003
 
1999

Отварање на претставништва

Оваа година беа формирани преставништва во Полска, Чешка и Унгарија.

 
 
1999
 
1997

Воведување на пазарот на TC Truck&Cargo®

Берза на утовари и утоварен простор срцето на транспортната платформа TIMOCOM

 
 
1997
 

TIMOCOM – Податоци и факти

НазивTimocom GmbH
УправителиЈенс Тирман, Тим Тирман
Вработениповеќе од 690 од повеќе од 40 земји
СедиштеTimocom Platz 1, DE-40699 Erkrath
локацииПолска, Чешка, Унгарија

 

нагоре