Препорачајте го TIMOCOM

Вие како клиент на TIMOCOM сакате да препорачате нов клиент за нашиот Smart Logistics System? На пример за Понуди за утовар и утоварен простор, за нашите Тендери или нашите апликации Следење на возила или Релации и трошоци? Тогаш, едноставно пополнете го формуларот подолу.

TIMOCOM ве наградува за секоја успешна* препорака со 100 €! Бидеќи мислењето на клиентите на TIMOCOM за нас е најбитното мерило на нашиот успех.

*Веднаш по плаќањето на првите 150 € од страна на клиентот кого Вие сте го препорачале, Вашата фирма ќе ја добие оваа финансиска премија.

Вашите податоци
За TIMOCOM ги препорачавте следните кандидати

Сите полиња обележани со * се обврзувачки полиња, Ве молиме да ги пополните.

нагоре