Повеќе сигурност во планирањето при секојдневната работа.

Со помош на функцијата за планирање на релации и трошоци може директно да одите од Апликациите товари и товарен простор, до вашиот транспортен налог или повик за тендери или да ви се прикаже соодветната релација и да ги пресметате патните и помошни трошоци.


Вашите предности:

  • Планирајте ги релациите кои се прилагодени на вашиот камион
  • Пресметајте ги транспортните трошоци со индивидуални стапки, вклучувајќи прикажување на релации со обврска за плаќање на патарина (km)
  • Превземете ја местоположбата на вашето возило со пресметката на релации и пресметајте ја релацијата во вашитете патни трошоци.
  • Прикажување на градилиштата и прекини во сообраќајот, како и бензински пумпи UTA, работилници и DocStop


Планирање на релации

Тука графички е прикажана оптималната релација за вашиот транспортен налог. Пресметката на релациите ги разгледува можните ограничувања за камиони поединечно за вашите типови на возила и ви покажува соодветните релации со патарини.


TIMOCOM-Smart-App-Routes-costs-Planning-calculating-01
TIMOCOM-Smart-App-Routes-costs-Route-settings-02

Пресметка на трошоците

Можете да ги користите поставките за релациите за да ја прилагодите пресметката на вашата релација според вашите индивидуални потреби. Mожно е со вашите индивидуални трошоци прецизно да ги планирате и да ги пресметате патните трошоци.


Користете ја Релации и Трошоци во Smart Logistics системот.

Тестирајте сега бесплатно

Имате прашања? Со задоволство ќе ви помогнеме понатаму:

нагоре