Подобро планирајте со соодветни партнери

Пронајдете доверливи партнери за редовни транспорти или обезбедете постојано искористување на транспортните капацитети.


Долгорочно искористување на своите возилата за понудувачите

Како компанија од транспорт и логистика ќе најдете соодветни деловни партнери и така долгорочно и оптимално го искористувате вашиот возен парк. Учествувајте на национални и европски тендери и проширете ја вашата мрежа со атрактивни налогодавачи од производство, трговија и логистика.

Вашата привилегија: Како корисник, на располагање ви е Предности на нашата транспортна берза. Подготвени сте за сите евентуалности

Вашите предности на еден поглед:

 • Наддавање на национални и европски тендери
 • Подобро планирајте ги Вашите капацитети со долгорочни договорени налози
 • Пресретнете ги месеците во кои имате помалку налози и редуцирајте ги празните релации.
 • Проширете ја вашата мрежа на доверливи деловни партнери од трговија, производство и логистика
 • Дозволете секојдневно да бидете известувани за интересни јавни објави
 • Добивајте покани за ексклузивни тендери преку профилот на вашата компанија

Повеќе безбедност при планирањето за понудувачите

Како компанија од транспорт и логистика ќе најдете соодветни деловни партнери за вашите транспорти. Едноставно доделете го вашиот транспорт на соодветните понудувач и изградете ја вашата мрежа со доверливи партнери.

Вашата привилегија: Како корисник, на располагање ви е Предности на нашата транспортна берза. Подготвени сте за сите евентуалности.

Вашите предности на еден поглед:

 • Брзо и ефикасно распишување на вашите повторливи транспорти
 • Подобро проценете ја моменталната состојба на пазарот преку добиените понуди.
 • Проширете ја 55.000 проверени фирми со само еден тендер.
 • Добијте понуди од доверливи даватели на услуги ширум Европа за да ја проширите вашата мрежа
 • Одговарајте едноставно и ефикасно на прашања во врска со тендерот
 • На крајот, одберете ги соодветните понудувачи

Имате прашања? Со задоволство Ве информираме за апликацијата:

За понудувачите:

Маркирање на тендери

Користете го сеопфатниот филтер за пребарување, за брзо идентификување на тендерите кои се релевантни за вас. Забележете ги интересните тендери за понатамошна обработка, за да потоа да ја поднесете вашата индивидуална понуда.

TIMOCOM-Smart-App-Tenders-For-bidders-01
TIMOCOM-Smart-App-Tenders-Easily-calculate-bids-02

Калкулирање на понудите

Со еден клик, можете да го повикате калкулаторот за релации и трошоци за да брзо и лесно ги пресметате транспортните трошоци (вклучувајќи ги и патарините) за вашето индивидуално возило. Толку е еднставно да се креира индивидуален ценовен предлог за еден тендер.

За објавувачи:

Креирање на тендери

Можете лесно да креирате нов транспортен тендер со помош на со лесно разбирлива формулар. Пополнете ги сите стандардни информации за да може вашите тендери да бидат лесно пронајдени од соодветни понудувачи и за понатамошно прилагодување користите ги полињата за слободен текст или едноставно прикачете ги вашите готови документи.


TIMOCOM-Smart-App-Tenders-Easily-create-tenders-03
TIMOCOM-Smart-App-Tenders-Set-group-of-recipients-04

Определување на кругот на примателите

Искористете ги сите и објавете јавен тендер или поканите ексклузивни специфични компании во поканата за тендер.


Користете ја апликацијата Тендери во Smart Logistics системот.

Извод од актуелните транспортни тендери: Германија

Од

Кон

Број на тури

FR57…

GBNN…

1 x Weekly

Вид на ТМВ:: Articulated truck, Rigid truck

Вид на надградба на возилото:: Refrigerator

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

CZ50…

GBOX…

1 x Daily

Вид на ТМВ:: Articulated truck, Rigid truck

Вид на надградба на возилото:: Jumbo, Mega

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

CZ57…

GBOX…

1 x Daily

Вид на ТМВ:: Articulated truck, Rigid truck

Вид на надградба на возилото:: Jumbo, Mega

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.

CZ33…

GBOX…

1 x Daily

Вид на ТМВ:: Articulated truck, Rigid truck

Вид на надградба на возилото:: Jumbo, Mega

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.


Од:
FR57…
Кон:
GBNN…

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.


Од:
CZ50…
Кон:
GBOX…

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.


Од:
CZ57…
Кон:
GBOX…

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.


Од:
CZ33…
Кон:
GBOX…

Заинтересирани сте за оваа понуда од 'DE' до 'DE'? Тестирајте го TIMOCOM сега и до 4 седмици бесплатно.


нагоре