Целосниот процес во Smart Logistics System

Вашите транспортни налози ги решавате директно со вашите деловни партнери во TIMOCOM системот. Благодарение на дигиталниот процес, можете да комуницирате брзоl и да заштедите дополнително време при собирањето на податоци. Бидејќи сите налози автоматски се преведуваат на соодветниот јазик, нема јазични бариери и тука не се троши ниту време. Друга предност е јасната презентација, во споредба со други комуникациски канали, како што е електронската пошта.

Освен тоа, со TIMOCOM уживате и вообичаена висока заштита на податоците. Податоците секогаш остануваат интерно кај клиентот или се заштитени од пристап на неовластени лица. Сите сервери се наоѓаат во Германија, па затоа и се применува германскиот закон за заштита на податоците. Сите податоци не ја напуштаат земјата.

Сакате да го употребувате управувањето со налози и за транспортни барања? Со задоволство ќе Ви помогнеме понатаму.

Вашите предности:

  • Оптимизирајте ја вашата комуникација преку целосно дигитално процесирање на налозите.
  • Добијте на безбедност преку законски обврзувачки договорни документи.
  • Надминете ги јазичните бариери со автоматско испраќање на документот за налог на јазикот на вашиот деловен партнер
  • Персонализирајте ги транспортните налози со логото на вашата компанија, вашите документи поврзани со транспортот и генераторот на бројот на налози
  • Профитирајте од заштеда на време со создавање обрасци за повторливи налози за транспорт
  • Извлечете ги идните деловни одлуки од вашата лична статистика
  • Зголемете ја вашата ефикасност со користење на интерфејсот транспортни налози. со вашиот систем за транспортен менаџмент.

Дигитално спроведување на налози

Двата деловни партнери имаат можност, нивните транспортни налози прегледнода ги управуваат и во секое време задржуваат точен преглед за нивниот статус, – дигитално на едно централно место.

TIMOCOM-Smart-App-Transport-orders-01
TIMOCOM-Smart-App-Transport-orders-Quick-data-collection-02

Забрзајте ги процесите

Брзото опфаќање на податоци овозможува да заштедите многу време. Причините: блиска интеграција со нашата Барања за танспорт. И нашите функции за копирање и шаблонирање и паметни автодовршувања исто така осигуруваат дека можете брзо да ги снимите сите податоци од вашите транспортни барања.

Поедноставување на евалуацијата

Анализирајте ги деловните односи и бројки преку нашите функции за статистики кои се приспособени да одговараат индивидуално на вашите потреби. Од ова може да се извлечат клучни бројки за идните деловни зделки.

TIMOCOM-Smart-App-Transport-orders-Prepare-evaluations-and-analyses-smartly-03
TIMOCOM-Smart-App-Transport-orders-Shipment-tracking-04

Контрола на спроведување на транспортот

Благодарение на нашите функции еМногу едноставно следење на пратки. Дделовните партнери секогаш имаат преглед врз развој на транспортните налози и со тоа можат да го редуцираат обемот на комуникацијата.


Оптимизирајте ги Вашите деловни процеси со дигиталните транспортни налози!

Како налогодавач, во TIMOCOM системот доделувате транспортни налози на вашите деловни партнери.

Како налогоземач, дирекно реагирате во TIMOCOM системот на транспортни налози, со тоа што дигитално или ги прифаќате или ги одбивате.

Користете ја апликацијата Транспортни налози во Smart Logistics системот.

Тестирајте сега бесплатно

Имате прашања? Со задоволство ќе ви помогнеме понатаму:

нагоре