Кои сме ние TIMOCOM

Кои сме ние TIMOCOM

Како дигитален пазар со транспортна берза, поддржуваме компании од производство и трговија, како и шпедитери и превозници при договарањето на транспортни налози во патниот товарен транспорт. Нашата цел е да ги оптимизираме логистичките процеси на нашите клиенти и на тој начин да им заштедиме време и пари.

  • Дневно и до 1 милион меѓународни понуди на товари и слободен товарен простор
  • + 214.000 следени камиони во патниот товарен транспорт

Најважните производи и услуги на дигиталниот пазар на TIMOCOM

Дигиталниот пазар на TIMOCOM нуди различни производи и услуги. Притоа придаваме големо значење на интуитивната употребливост за нашите корисници да можат полесно да ги совладаат своите логистички предизвици.

Услуги со додадена вредност


  • Покрај голем број производи, TIMOCOM нуди и таканаречени услуги со додадена вредност за уште поефикасно и пофлексибилно да ги креира логистичките процеси.
  • Со осигурувањето за транспорт на стоки од нашиот партнер SCHUNCK Group, клиентите можат директно во берзата брзо и лесно да осигураат поединечни товари.
  • Нашата меѓународна наплата на долгови ги поддржува клиентите брзо и сигурно кога нивните деловни партнери не плаќаат. Се грижиме за брзо и евтино вонсудско појаснување, за да нема спор.
Услуги со додадена вредност (1)

Веќе повеќе од 55.000 меѓународно вмрежени клиенти имаат доверба во TIMOCOM

IBIS Backwaren Андреа Шум

„Со дигиталниот пазар на ТIMOCOM се олеснува пребарувањето по слободен товарен простор и превозници и со тоа заштедуваме многу време“.
Андреа Шум, комерцијален менаџер во IBIS Backwaren

Овие компании го користат и му веруваат на дигиталниот пазар на TIMOCOM

timocom-client-logo-wemas
timocom-client-logo-zalando
timocom-client-logo-aurora
timocom-client-logo-glass-ag
timocom-client-logo-leckerland
timocom-client-logo-linnenbecker

Тестирајте го сега TIMOCOM и искусете ги за себе предностите на нашиот софтвер за дигитална логистика.

нагоре