Што е осигурување за транспорт на стоки?

Осигурувањето за транспорт на стоки ја штити вашата компанија од оштетување, кражба или доцнење при транспортот на стоки. Ја заштитува вашата стока надвор од законската максимална граница на одговорност на нормалното осигурување од транспортна одговорност и затоа со тоа често се обезбедува егзистенцијата.


Зошто да склучам осигурување за транспорт на стока?

Стоката е изложена на многу опасности и ризици при транспортот, но и при утовар и истовар. И покрај внимателното пакување, товарење и транспорт, стоката може да биде оштетена или дури и украдена. Со транспортното осигурување, стоките и синџирите на снабдување можат ефективно да се обезбедат, побарувањата се решаваат брзо и лесно, а односите со клиентите не се нарушени.

2022_0726_MWD_Scnuck_Landing page_5050

Кои се предностите на осигурувањето за транспорт на стоки преку SCHUNCK GROUP?

Брзо креирање на полиси

Податоците за компанијата и товарот автоматски се пренесуваат. Како да го осигурате вашиот товар со само неколку кликања.

Флексибилни модели на осигурување

Осигурувањето за транспорт на стока можете да го склучите поединечно за секој поединечен товар и со тоа да заштедите на трошоци за осигурување за рамковните договори.

Правично решавање на побарувањата

Носителот на ризикот секогаш ја заменува договорената осигурена сума без да го земе предвид подосигурувањето. Така, нема непријатни изненадувања во случај на оштета

Поволно транспортно осигурување

Клиентите на TIMOCOM добиваат осигурување за транспорт на стоки со покриеност од сите ризици и без самоучество од само 0,5‰ – 0,549‰ од вредноста на стоката.

Безбеден товар

Почнувајќи од оштетување на стоката како резултат на виша сила до чиста финансиска загуба како резултат на пречекорување на периодот на испорака: Уживајте во целосна покриеност.

Лесен избор на премии

Заштедете на обврските што одземаат многу време за пополнување на тарифата, видот на стоката и класата на стоки и изберете веднаш од четири атрактивни премиум модели.

Премиум модели од SCHUNCK GROUP: Ексклузивно транспортно осигурување само за клиентите на TIMOCOM

MicrosoftTeams-image (16)

Како да склучам осигурување за транспорт на стоки?

Како клиент на TIMOCOM, можете во само неколку чекори да се регистрирате кај SCHUNCK GROUP и да склучите транспортно осигурување по особено поволни услови.

Вака едноставно функционира:

 1. Откако, како и досега, ќе го внесете вашиот товар на берзата на TIMOCOM, повторно изберете ја вашата понуда со товар и кликнете на копчето „осигурај го товарот“.
 2. Сега ќе бидете препратени на страницата за надворешни партнери на SCHUNCK, каде што треба еднократно да се регистрирате како клиент. Податоците за компанијата и товарот може да се пренесат автоматски преку интерфејс.
 3. Откако ќе се регистрирате, изберете го моделот на премија што ви одговара врз основа на вредноста на стоката.
 4. Успеавте! Можете директно да ја преземете полисата за осигурување и доколку е потребно да ја испратите до вашиот клиент.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

Најчесто поставувани прашања од нашите клиенти за осигурување на транспорт на стоки

Во принцип, осигурувањето за транспорт на стока секогаш треба да се склучи кога товарот се предава на надворешен шпедитер/превозник и вредноста на стоката ја надминува законската обврска според HGB & CMR од 8,33 или 40 посебни права на влечење по бруто килограм од стоки.

Пример: Шпедитер е одговорен за 8,33 СПВ, што одговара на околу 10 евра по бруто килограм стока: Мобилни телефони од 500 kg со вредност на стоката од 1.000.000 € имаат законска одговорност според CMR од 500 kg * 8,33SZR * 1,20 €/kg = 5.000 €.

Разликата од 995.000 € треба да ја сноси клиент.от

Накратко објаснето: Колку е полесна и поскапа стоката, толку е поголем ризикот.

Осигурувањето за транспорт на стоки ја заштитува вашата компанија од оштетување, кражба или доцнење во транспортот на стоки и ја заштитува стоката над законскиот максимален лимит на одговорност за осигурување од транспортна одговорност. Максималната осигурена сума по штети се заснова на осигурената вредност на стоката, а не на максималната граница на одговорност по бруто килограм, како што е случајот со осигурувањето од транспортна одговорност. 

Склучувањето на осигурување за транспорт на стока не е задолжително, но се препорачува доколку...

 • ... вие како компанија испраќате и примате стоки и пратки преку превозници или шпедитери.
 • ...во зависност од договорот, дали сте купувач или продавач, вие самите ги сносите транспортните ризици за стоката на различни транспортни делови.

По правило, (примарниот) шпедитер го покрива осигурувањето доколку тоа од него се бара, ако тоа е во интерес на испраќачот или ако постои претпоставка дека тоа е потребно.

Стоката е изложена на многу опасности и ризици при транспортот, но и при утовар и истовар. И покрај внимателното пакување, товарење и транспорт, стоката може да биде оштетена или дури и украдена. Така стоките и синџирите на снабдување можат ефективно да се обезбедат, побарувањата се решаваат брзо и лесно, а односите со клиентите не се нарушени. Оттука, осигурувањето за транспорт на стоки често е обсигурување на егзистенцијата.

Да, осигурувањето за транспорт на стока може да се земе за секој поединечен превоз. Ова е особено корекно ако ретко ви треба осигурување за транспорт на стоки и рамковниот договор би бил премногу скап.

Премијата за нормално осигурување на транспорт на стоки со покриеност од сите ризици и без франшиза во Германија и соседните земји изнесува 0,6‰ – 0,7‰ од вредноста на стоката.

TIMOCOM ви обезбедува осигурување за транспорт на стока со покриеност од сите ризици и без франшиза во Германија и соседните земји од 0,5‰ – 0,549‰ од вредноста на стоката.

Нудиме различни износи на бонус од 5,49 € за стоки во износ од 10.000 € до 50 € за стоки во износ од 100.000 €.

Потенцијалниот купувач или испраќачот ги сноси трошоците.

Во случај на осигурување за транспорт на стоки, за секоја ставка се склучуваат поединечни полиси. Осигурителното покритие на осигурување за транспорт на стоки започнува веднаш штом стоката за транспорт е преместена или отстранета од нејзиното претходно место на складирање. Ова исто така го вклучува, на пример, процесот на товарење камиони. Осигурителното покритие завршува откако стоката ќе пристигне на местото на истовар.

Следната штета е осигурана:

 • Оштетување на стоки како резултат на виша сила или неизбежна случка
 • Оштетување на стоката при транспорт и складирање
 • Последователна штета на стоката
 • Чисти финансиски загуби како резултат на пречекорување на рокот на испорака
 • Употреба на хемиски, биолошки, биохемиски супстанции, електромагнетни бранови како оружје
 • Нуклеарна енергија
 • Оддолжување на патувањето
 • Внатрешно расипување
 • Трговски недостатоци, големини и тежински разлики
 • Нормална влажност или температурни флуктуации
 • Несоодветно пакување или неправилно полнење

Осигурувањето за транспорт на стоки SCHUNCK, кое се нуди исклучиво на клиентите на TIMOCOM преку онлајн пазарот на TIMOCOM, може да се склучи за следните земји-членки на Европската унија: Австрија, Белгија, Бугарија, Данска, Германија, Естонија, Финска, Франција, Грција, Ирска, Италија, Хрватска, Латвија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Полска, Португалија, Романија, Шведска, Словачка, Словенија, Шпанија, Чешка , Унгарија и Кипар. Покрај тоа, можни се и следните земји: Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија и Обединетото Кралство (Велика Британија). Се разбира, SCHUNCK може да осигура транспорти и низ целиот свет. Меѓутоа, ова веќе не е можно преку автоматизираниот процес и ќе се проверува од случај до случај и на барање. 


SCHUNCK нуди ексклузивна корисничка услуга за клиентите на TIMOCOM:

Е-пошта: timocom@schunck.de

Телефонски број. 089 38177 512

нагоре