Dal Ferro Trasporti S.r.l

Dal Ferro Trasporti S.r.l.

Семејната фирма Dal Ferro Trasporti е основана во 1989 од страна на управителот Нарео Дал Феро и е со седиште во Италија. Дека дигитализацијата во транспортната и логистичката бранша станува се побитна, уште поодамна е забележено. Од тие причини, Дел Феро има поставено на сопствената веб страна документи за преземање. Кој има пристапено до нив, тоа не е познато. Благодарение на функцијата на TIMOCOM за поставување и преземање на документи, фирмата сега секогаш може да биде сигурна дека само корисниците на TIMOCOM можат да ги видат поставените документи.

нагоре