Josten International B.V.

Josten International B.V.

Холандската фирма Josten International B.V.е повеќе од 15 години клиент на TIMOCOM и кога станува збор за претставувања на фирмата се потпира на функцијата за поставување и преземање на документи. Бидејќи: Со функцијата не се поставуваат само документи кои се потребни за добивање на еден налог, туку и презентации на фирмата. Тоа е голема преднсот, на мислење е управителот Герт Јостен.

нагоре