18.09.2013

Špedicije GLK i Adar testiraju TC eMap®

TimoCom-ovo rešenje za praćenje pruža sigurnost i efikasnost

(1)

Od juna ove godine sa TC eMap®-om postoji potpuno nov TimoCom-ov proizvod, koji ujedinjuje planer ruta, modul za proračune i lociranje vozila. Vrhunac: Integrisano rešenje za praćenje prikazuje sve telematičke ponuđače na jednoj platformi i tako olakšava rad špeditera, prevoznika i industrijskih i trgovačkih klijenta.

Poseta sajmu na transport logistic-u u Minhenu se posebno isplatila za međunarodnu špediciju Adar. Tako su mogli da se uvere saradnici koji su doputovali iz poljskog Elbinga direktno na licu mesta u prednosti nove platforme za praćenje TC eMap® : "Mi smo već tokom faze testiranja primetili da je rešenje za praćenje vrlo praktično za nas i da će nam olakšati posao", kaže Adam Aščik, direktor Adar-a. Špeditersko preduzeće ne nudi samo kompleksne transportne usluge u oblasti glomazne i zbirne robe, već upravlja i sopstvenim servisom za popravke i logističkom centralom. Otvorenost prema novim razvojima i tehničkim rešenjima je dosta doprinelo uspehu firme. Tako se koristi već preko 13 godina platforma za dodelu TimoCom-a a sada i novo rešenje za praćenje.

 

TC eMap® pomaže transportnim preduzećima, čije su flote opremljene različitim telematičkim sistemima, da svoja vozila jednostavno i udobno lociraju na jednoj jedinoj mapi. Pored toga vozila se za odabrane partnere u okviru praćenja mogu manuelno odobriti, tako da oni uvek imaju svoju robu na oku. Za to je dovoljno da se unese TimoCom-ID davaoca naloga kao i željeni vremenski period za lociranje vozila. "Dozvola za praćenje vrlo bobro prolazi kod naših poslovnih partnera. Dobili smo i potvrdu, da klijenti kod sledećeg davanja naloga direktno traže vozila koja se mogu pratiti", izveštava Aščik.

 

Ovoga nikad nije bilo u berzi tovara
Inovacija TC eMap® -a se sastoji od toga, da svi telematički ponuđači funkcionišu kao jedna celina. Tekuće lociranje vozila na samo jednoj mapi, u koju su integrisani razni telematički sistemi,do sada nije bilo moguće. Pomoću ovoga se špediterski posao čini još efikasnijim, kako i Adam Aščik potvrđuje: "Upotreba TC eMap® -a se odmah primećuje. Ne moramo da obaveštavamo stalno naše davaoce naloga. Oni mogu sami da vide poziciju vozila, koji prevozi njihovu robu. Time se uštedi mnogo vremena."

 

Upravo takve prednosti su i disponenti nemačke firme GLK, Gaida Logistik Kompetenz, uvideli za sebe. Njima je firma Adar dala jednu od prvih odobrenja. Direktor Horst Gaida vidi jasne prednosti za njegovo preduzeće: "To čini rad za naše disponente mnogo lakšim. Mi svakog dana dajemo desetine naloga. Pored toga imamo i sopstvenu flotu vozila.. Naši radnici su u prošlosti gubili puno vremena na dobijanje informacija o kamionima. To sada više nije potrebno, jer su sva vozila prikazana na jednoj mapi. Sada morate samo vozača da pitate za odobrenje. To povećava transparentnost, samim tim i sigurnost transporta."

 

Prevoznik odlučuje

Transportna preduzeća i vozači, koji se odluče za TC eMap®, ne prihvataju nikakv rizik. Jer sami odlučuju o tome, kojoj firmi i koliko dugo će jedno vozilo staviti na raspolaganje za praćenje. Unos vozila u TC eMap®se pritom lako vrši: "Nekoliko klikova, logovanje i unos šifre - gotovo. Sveukupno traje možda 10 sekundi", kaže Adam Aščik.

 

TimoCom-ov Chief Representative Marsel frings već sada može da iznese dobre brojke: "Nova tehnologija se koristi. Već smo povezali veliki deo vodećih evropskih telematičkih ponuđača sa TC eMap® i mnogi drugi će se još priključiti.

Преземете го соопштението за печат
нагоре