05.07.2017

Дигитално спроведување на налози во транспортната платфома на TimoCom

TimoCom ја интегрира својата новина TC Transport Order®

(2)

Еркрат, 05.07.2017 – Софтверската фирма TimoCom  ја прошири својата транспортна платформа за уште една нова функција! Со помош на TC Transport Order®за првпат повеќе од 120.000 корисници на TimoCom имаат можност да ги спроведуваат своите транспортни налози централно во платформата и со новата дигитална постапка де ги оптимизираат дневните деловни процеси.

Еркрат, 05.07.2017 – Софтверската фирма TimoCom  ја прошири својата транспортна платформа за уште една нова функција! Со помош на TC Transport Order®за првпат повеќе од 120.000 корисници на TimoCom имаат можност да ги спроведуваат своите транспортни налози централно во платформата и со новата дигитална постапка де ги оптимизираат дневните деловни процеси.

Отсега, TC Transport Order®им овозможува на корисниците целосно дигиталено спроведување на зделките директно внатре во транспортната платформа. 

Со тоа, транспортните зделки директно ќе се склучуваат на едно централно место, каде што и  се имаат најдено утоварниот простор и утоварот. „Новата апликација се состои од управување со налози и барањето за транспорти. Истите обединуваат корисни функции за двата деловни партнери, така што TC Transport Order ®ги исполнува специфичните потреби на налогоземачите и налогодавачите“, објаснува Даниел Крисина, TimoCom продукт менаџер.

Дигитално барање за транспорти

Налогодавачите можат во TC Transport Order®истовремено на повеќе деловни партнери да испраќаат барања за транспорти. Со тоа добиваат релевантни информации со понуди, кои можат да ги споредат и да се одлучат, кој на крајот би го добил транспортниот налог. Корисниците, кои имаат да понудат сопствена роба, можат во предходно дефинраните шаблони со транспортни налози да го одберат соодветниот и да го употребат. Потенцијалните даватели на услугата ги предаваат своите транспортни налози и со тоа си обезбедуваат можност за дополнителни зделки. Сите процеси се видливи сега , бидејќи централно се покажуваат кај деловните партнери.

Централно спроведување на налози

Во управувањето со налози налогодавачите на своите деловни партнери им ги доделуваат своите транспортни налози брзо и едноставно дигитално. Налозите можете да ги персонализирате со сопственото лого, фуснота и документи како и да креирате шаблони за транспортни налози кои се повторуваат.

Налогодавачот ја има можностa, да го прифати пристигнатиот транспортен налог, дополнително да го сторнира или да го одбие. По добиената согласност од налогоземачот кон транспортниот налог се прикачува обврзувачки договорен документ, како осигурување за двете страни. Двата деловни партнера во секое време имаат преглед преку централниот преглед врз сите процеси.

За сите над 38.500 TimoCom клиенти има уште една причина за радост, бидејќи новата апликација ќе можат бесплатно да ја тестираат до крајот на Август и да се убедат од многуте предности и можности.

Повеќе информации за TimoCom ќе најдете на www.mk.timocom/Транспортна-платформа/Транспортни-налози налози.

Преземете го соопштението за печат
нагоре