04.04.2024

Боми 10 Логистик: Водечка Инвестиција во Технолошки Напредок и Транспортна Ефикасност со TIMOCOM

Bomi 10_1

 

Боми 10 Логистик е основана во Скопје во 1987 година со едно соло возило, како и кај сите почетоците се тешки и бараат упорност, истрајност, пожртвуваност и секако желба за работа и успех и постојано надградување и усовршување во дејноста. Денес компанијата има 130 вработени и има канцеларии  во Скопје, Куманово и Табановце. Компанијата обезбедува широк спектар на светски логистички услуги како на домашен така и на меѓународен пазар , истотака  располага со 3 магацини, 2 лоцирани во Скопје и 1 во Куманово. 
Поради специфичноста на дејноста со која се занимава нашата компанија следењето на трендовите е неминовно и е многу важно. Инвестирање во најновите технологии за да се обезбеди висок квалитет на услуги е еден од предизвиците на Боми 10 Логистик.
Боми 10 Логистик инвестира во најнови технологии, опрема, логистичка инфраструктура  и дигитализација на процесите за да се обезбеди максимална ефикасност според меѓународните стандарди услуги.

Bomi 10_2


Одлуката за Користење на TIMOCOM: Оптимизација на Превозите и Подобрување на Бизнис Процесите


Одлуката за користење на TIMOCOM берзата произлезе од потребата за полесно и побрзо пронаоѓање на превози и како и што напоменавме погоре за унапредување  на процесите со цел да се обезбедат подобри услуги и да се развие и унапреди работењето на компанијата. Донесувањето на одлука за која берза да се одбере беше лесна и брза од причина што е меѓу првите ако не и прва транспортна платформа берза а и најдобра со најголем број на корисници во однос на останатите берзи. 

"TIMOCOM берзата ни помага во пронаоѓање на превози како за извоз така и за увоз а и за префрлувања ние како што ги викаме односно превози во ЕУ. Исто така помага при пронаоѓање на возила за утовар кога немаме слободни наши возила и пронаоѓање на магацини."

Кога сме кај критиките многу порано требаше да овозможите веб пристап од било кој компјутер.

Како позитивни промени може да ги наведеме следниве: најважно за нас избегнување празни тури односно празни километри, следствено на тоа и поголем приход и заработка и помало стоење на возилата, придобиени нови клиенти и соработници. 

 

Преземете го соопштението за печат
нагоре