08.01.2015

Evropsko tržište transporta pokazalo se kao promenljivo

Transportni barometar kompanije TimoCom u 4. kvartalu beleži niži nivo od prošlogodišnjeg

(2)

Erkrat, 08.01.2015 – Ista procedura kao svake godine – tako bi se mogle opisati generalne tendencije u Transportnom barometru kompanije TimoCom. Direktno poređenje sa 2013. godinom jasno pokazuje: Udeo tereta na ukupnom tržištu transporta ostaje u 4. kvartalu uslovljen tržištem i ispod proseka na odnosu od 45:55.

U osnovi razvoj situacije odgovara prognozama za mali rast iz izveštaja br. 3/2014. Nakon jakog septembra sa odnosom od 54:46, vrednosti su u oktobru pale i slične su onima iz 2012. i 2013. godine, ali su sa odnosom od 48:52 i dalje stabilne. „Transportni mesec novembar je pukao sa odnosom tereta i transporta od 38:62, još jače nego što se očekivalo“, kaže Marcel Frings, glavni predstavnik kompanije TimoCom.

Ako se gleda celokupno evropsko tržište, u decembru su na sreću vrednosti opet počele da rastu. „Naša procena obuhvata i mesec Božića i zato se ne može računati u 4. kvartalu na višak tereta“, kaže Frings. Sa udelom tereta od 45 procentnih poena Transportni barometar kompanije TimoCom se nalazi na istom nivou kao 2012., ali ne dostiže vrednost iz 2013. sa 52 procentna poena. Tako se 2014. godina završava sa sedam procentnih poena više u ponudama tovarnog prostora nego prošle godine. Ovo se podudara u tendencijama koje pokazuju iskustva klijenata TimoCom-a. Zbog malog viška u kapacitetima, sav transport može da se obavi onako kako je planirano.

Zato 4. kvartal 2014. ima iste vrednosti kao završeci poslednje tri godine. Meseci oktobar, novembar i decembar pokazuju značajne fluktuacije na tržištu koje su bile primetne tokom cele godine. „Ovi porasti i padovi su nam poznati iz 2012. godine. Ako pogledamo tok kalendarskih nedelja ove godine i uporedimo ih sa vrednostima od pre dve godine, onda moramo sa radošću da dočekamo 2015. godinu. Ovo za početak godine nije ništa neobično, ali znači pad udela tereta na 30 do 35 procentnih poena“, zaključuje Frings poredeći početak 2013. godine na evropskom tržištu.   

Uprkos turbulencijama Frings ima pozitivna očekivanja za 2015. godinu. „Imamo za oko devet procenata veću potražnju nego prošle godine. To znači da se evropsko tržište u celoj Evropi pozitivno razvija“, rezimira Frings.

Više informacija o TimoCom-u i Transportnom barometru naći ćete na adresi www.timocom.rs.

Преземете го соопштението за печат
нагоре