17.11.2020

Интервју со вработените во TIMOCOM наплата на долгови

Вака навистина функционира наплатата на долгови во логистиката

Вработените во наплата на долгови Џулиан ван Ахтер, Геофри Бладиер и Дениз Бехт советуваат, се грижат, посредуваат и да им помо

Веќе неколку години TIMOCOM им нуди на своите клиенти  услуга за наплата на долгови  со цел да при отворени фактури да имаат сигурен партнер. Во оваа статија, им дозволивме на вработените во наплатата на долгови на TIMOCOM да земат збор со цел да дадат увид во нивната секојдневна работа во меѓународниот  логистички бизнис . Притоа се покажува дека: таа понекогаш е изненадувачка, ретко досадна, но во секој случај возбудлива и разновидна. Геофри Бладиер, Дениз Бехт и Џулиан ван Ахтер раскажуваат за нивните искуства, разјаснуваат многу клишеа и покажуваат каков успех може да се има во деловниот живот со дипломатија и разбирање.

Нашата слика за себе во нашата работа е: Ние сме решавачи на конфликти и медијатори. Во 86% од случаите сме успешни и минатата година успеавме да псоредуваме при повеќе од 33 милиони евра во побарувања . Ова ни покажува дека нашата постапка е вистинската за нашите клиенти.

Како се одвива „стандарден случај“ при наплата на долгови?

Дениз: Налогот   се доделува онлајн , при што автоматски се генерира досие за случајот, кое потоа се обработува. За време на  случајот за наплата на долгот  доверителот доставува документи, како што е фактурата што не е платена. Сега должникот има можност да заземе став и исто така да достави документи, како на пример извод од жиро сметката како доказ дека е платена фактурата.  Процесот е целосно дигитален  - тоа е попаметно и полесно за нас и за клиентите.

Џулиан: Ние безмалку секогаш ги бараме фактурите за транспорт. На пример, тоа може да биде фактура за причинета штета. Често се случува доколку има несогласувања помеѓу двајца договорни партнери, првично да се одбива плаќањето на фактурата. Тоа може да биде поради различни причини. Најчесто тоа е израз на незадоволство, кое потоа  во разговор со сите вклучени се обидуваме да го расчистиме. Ние се обидуваме да дејствуваме како дипломатски медијатор  за нашите клиенти  од двете страни. Тоа е важно. Затоа што дури и ако некој доверител поднесе барање кај нас, тоа не мора веднаш да значи дека тоа и ќе биде проблем.

Која е причината за  отворените   побарувања ?

Џулиан: Прво треба да се каже:  Постојат значително помалку расправии  отколку што повеќето луѓе би претпоставиле со  услуга за наплата на долгови . Скоро секогаш станува збор за проблем во комуникацијата помеѓу трговските партнери што дури и не се прикажува како отворен конфликт. Еден од најчестите случаи што го имаме: На пример, фактурата е неправилно издадена и затоа не може да се плати. Не дека должникот не е подготвен да ја плати фактурата, туку дека, на пример, недостасува одреден број на документот за нивниот сметководствен систем што доверителот не го дал. И тогаш се утврдува: дека должникот воопшто не може да ја изврши исплатата.

Геофри: Причините навистина можат да бидат многу различни. Понекогаш има и противтужби  ако, на пример, требало да се разменат палетите , но премалку биле доставени на лице место. Во такви случаи може да се случи должникот да задржи дел од парите затоа што сè уште има право на побарување од размената на палетите.

Дениз: Особено кај големите компании, може да има потешкотии во процесот. Во случај на голема корпорација,  транспортерот  или вработен во  шпедиција  најчесто нема контакт со одговорно лице. Честопати не се во можност самите да ги решат спорните случаи, бидејќи за самовработените сè уште тоа е тешко во однос на времето. Малите компании честопати немаат свое книговодство, туку после работното време сами ги пишуваат своите фактури и сотоа мораат и да ги следат своите  побарувања  самостојно. Во таков случај, честопати не вреди да се води грижа за  управување со побарувања  покрај секојдневниот бизнис. Затоа тогаш ја користат услугата за наплата на долгови на  TIMOCOM. Пред се,  затоа што  провизијата  е наведена на нашата веб-страница.  Секој може однапред да се информира колку би чинела помошта при  наплата на долгови .  Тоа се исплати кога ќе измерите пари и време.

Геофри: И, ако уште постои и  јазична бариера, тогаш честопати нема да функционира. Тогаш се вклучува  услугата за наплата  на TIMOCOM и ние влегуваме во игра затоа што можеме да  разговараме со клиентите и нивните должници на дури 27 јазици.  

Кои се предизвиците кај  услугата за наплата на долгови ?

Џулиан: Ако клиентите не зборуваат германски, понекогаш дури ни англиски, едноставно комуникација помеѓу доверителот и должникот не е можна. Тогаш помага тоа што сме повеќејазични во тимот.

Геофри: И превозниците и шпедитерите честопати имаат малку познавање  за нивните права и обврски . Ние објаснуваме што треба да се направи и што е апсолутно неопходно. И какви последици може да се појават ако тоа не се направи.

Џулиан: Не смееме да даваме правни совети, но треба да ја разјасниме правната состојба. Честопати се непознати договорните или деловните практики вон националните граници. Понекогаш може да дојде до застој при обработката на плаќањето. Во овој случај нашата работа ја разбираме како информативен мандат  да спречиме  понатамошни случаи на наплата на долгови .

Каде се вашите граници? Што не смее да прави услугата за наплата на долгови?

Џулиан: Еден конкретен пример: Побарано е да се платат дополнителни трошоци. Да речеме,  транспортерот  би сакал да наплати трошоци за автоденовите за кои претходно се преговарало преку телефон со клиентот, но не се внесени во договорот. Нашиот совет: Секогаш запишувајте ги додатоци во писмена форма. Тогаш за сите договорни партнери е јасно кои услуги и трошоци ги вклучува транспортниот налог. Бидејќи можеме да преговараме само за трошоци кои се договорени и што се вклучени во транспортниот налог или штетата што е потврдена и може да се докаже.

На кои јазици можете да им помогнете на клиентите?

Џулиан: Даваме поддршка на 27 јазици. Поголемиот дел од случаевите се на германски јазик, но во тимот ние имаме поддршка ма мајчин јазик за 26 други јазици. Македонски нудиме само во писмена форма.

Колку трае обработката? И, кога завршува  случајот за наплата на долгови ?

Џулиан: Бидејќи секој случај се проверува поединечно, на тоа не можете паушално да одговорите. Ние секогаш се трудиме  да  разјасниме  што е можно побрзо, само за тоа е неопходна комуникација со двете страни. Мора да се побараат документи, да се проверат, повторно да се побараат и повторно да се проверат. Ако сакаме да работиме беспрекорно, тоа е важно. Понекогаш постои легитимно противтужба. Тука можеме да провериме и да побараме исплаќање на разликата. Секој случај го обработуваме сè додека можеме да разбереме и да му понудиме помош на доверителот. Ова исто така значи дека можеме да организираме  одложување  или  плаќање на рати  ако клиентот се согласи.

Како се однесувате со клиентите?

Дениз: Секој случај, секој клиент е различен. Постојат клиенти кои се многу кооперативни, некои стануваат навредливи, но таквите се исклучок. Некои веднаш се извинуваат на телефон. Ним им е непријатно кога фактурата не е платена. Некои се заблагодаруваат многу што можевме да им ги наплатиме парите.

Кои квалитети треба да ги имате како вработен во  наплата на долгови ?

Џулиан: Во секој случај, опуштеност. Треба да остане објективен. Ова исто така вклучува комуникациски вештини и трудоубивост. Тоа за нас делумно е детална работа кога станува збор за собирање потврди и документи, нивно подготвување и одржување одредена уредност.

Што сметате дека е фасцинантно во вашата работа? Што ја прави работата возбудлива?

Геофри: Секој ден е разновиден. Како луѓето различно реагираат на истото прашање    -  кога станува збор за пари, кај некои луѓе тоа е прашање на принцип. Тогаш дискусијата е подолга за 25 отколку за 25.000 евра. Веќе не станува збор за финансискиот износ, туку за тоа да се биде во право. Тука задоволството е да се ​​биде во можност да се обезбеди фактичка помош.

Дениз:  Важно е да можете да им помагате на другите . Особено помалите компании кои се наши клиенти се многу благодарни за помошта што ја добиваат. Тука може да станува збор и за помали износи кои можеме да ги наплатиме за нашите клиенти но без нив може да се загрози постоењето на компанијата.

Џулиан: Ниту еден ден не е како другиот. Постои шема за постапување со случаи, но секако секој случај е различен. Тоа ја прави работата возбудлива. Ние сме проверка на квалитетот, советници за клиенти, менаџери за конфликти и уметници за комуникација. Тоа се влева задоволство во клиентот и се враќа назад кон нас.

Дениз: Ние сме решавачи на конфликти и медијатори. Овој начин е воспоставен повеќе години и е добро прифатен од нашите клиенти. Во меѓувреме безмалку 20% од клиентите на TIMOCOM ја користат оваа услуга, исто така затоа што трошоците за  управување со побарувањата  се пониски во споредба со другите  агенции за наплата на долгови . Во 86% од случаите сме успешни и минатата година успеавме да псоредуваме при повеќе од 33 милиони евра во  побарувања . Ова ни покажува дека нашата постапка е вистинската за нашите клиенти.

TIMOCOM Inkasso Denise Brecht
Дениз: Ние сме решавачи на конфликти и медијатори. Овој начин е воспоставен повеќе години и е добро прифатен од нашите клиенти.

TIMOCOM Inkasso Geoffrey Bladier
Геофри: Секој ден е разновиден. Тука задоволството е да се биде во можност да се обезбеди фактичка помош.

TIMOCOM Inkasso Julian van Achter
Џулиан: Прво треба да се каже: Постојат значително помалку расправии отколку што повеќето луѓе би претпоставиле со услуга за наплата на долгови .

 

Доколку сакате поддршка при ненаплатени фактури, ќе ви помогне меѓународната услуга за наплата на долгови на TIMOCOM .

Информирајте се сега за наплатата на долгови

 

Ова исто така може да ве интересира:

Седумте најчести прашања во врска со наплата на долгови во логистиката

Кратко објаснување за вашите права и обврски во случај на задоцнето плаќање

Одложена наплата:Што да се прави ако клиентот не плаќа?

Преземете го соопштението за печат
нагоре