08.09.2023

Дигитална логистика: На овој начин можете да избегнете празни релации

Дигитална логистика: Избегнување на празни релации?

Празните релации се долгогодишен проблем во транспортот кои имаатекономски како и еколошки последици. Во 2021 година, речиси 38 отсто од возените релации во Германија беа празни релации. Оваа мала искористеност не само што предизвикува повисоки трошоци, туку и непотребни емисии на CO₂.

Најважните совети и трикови на оваа тема можете да ги најдете и во нашата листа за проверка „Совети за намалување на празните релации“! 

Причини и позадини на празните релации

Брзиот пораст на онлајн малопродажбата и зголемената побарувачка за индивидуализирани нарачки доведоа до експоненцијално зголемување на празните реалции. Во 2021 година, на германските патишта беа поминати над 6.000 милиони празни километри. Во фокусот се флексибилните и прилагодени испораки, но тие претставуваат огромни предизвици за логистиката и водат до делумно празни камиони и празни релации по завршениот транспортен налог.

Консолидација и дополнителни товари како решенија

За да се минимизираат празните релациии да се зголеми ефикасноста на транспортот, може да се следат два пристапа: Консолидација и дополнителни товари. Консолидацијата комбинира пратки од различни клиенти кои треба да се испраќаат заедно. Ова може да се направи временски или просторно. Дополнителните товари го користат расположливиот капацитет во возилата кои не се целосно искористени за сместување на дополнителен товар за време на планираната рута.

Еколошки решенија и заштеда на CO₂

Празните реалции не само што имаат финансиски, туку и еколошки последици. Покрај повисоките трошоци, тие исто така доведуваат до непотребни емисии на CO₂. Со оглед на зголемената побарувачка за одржливост и заштита на животната средина, компаниите се повеќе се свртуваат кон еколошки решенија. Употребата на транспортни берзи може да овозможи до 23 проценти заштеда на CO₂ и, со интегрирани апликации и услуги, да помогне да се усогласат со прописите од Законот за должно внимание во синџирот на снабдување. 

Ефикасни стратегии

Дигиталните алатки, како што се транспортни берзи, можат да ги минимизираат празните релации и да ја зголемат продажбата. Возачите, шпедитерите и компаниите со сопствен возен парк можат оптимално да го користат достапниот простор за товарење барајќи соодветни понуди за товари или нудејќи ги своите капацитети. Оценките и профилите на компаниите создаваат доверба и овозможуваат долгорочни партнерства.

Избегнувајте празни релации благодарение на дигитализацијата 

Дигитализацијата може ефикасно да се бори против празните релации во патниот товарен транспорт. наменската употреба на иновативни пристапи како што се консолидација, дополнителни товари и дигитални платформи овозможува поодржлива и поефикасна логистичка индустрија. Компаниите имаат можност да ги балансираат економските и еколошките цели и да избегнат празни реалции.

Дали ви се потребни сите важни информации на едно место? Преземете ја нашата листа за проверка „совети за намалување на празните релации“!

Дигитализација во патниот товарен транспорт

Како правилно да ги дигитализирате вашите процеси за испорака

Преземете го соопштението за печат

Paula Bongers

Content Marketing Manager

нагоре