12.01.2021

Справување со лошите плаќачи

#Mega Pol Trans се потпира на TimoCom Inkasso International

Елиза Вирвич работи во одделот за книговодство, сметководство и наплата на долгови во Mega Pol Trans во Пила и за ненаплатени ф

Ако целта на плаќањето е надмината и сите напори да се разјасни е неуспешна, услугата за наплата на долг може да помогне во наплатата на плаќањата. Компанијата за транспорт Mega Pol Trans од Полска ја користи услугата за наплата на долгови на TIMOCOM - состапка на успешнот и до 90 проценти.

„TIMOCOM Inkasso International е како дополнителен оддел во Mega Pol Trans, којшто се грижи за тоа работите да течат како што треба“, објаснува таа.

Извршен транспорт а сепак ненаплатени фактури

Тие опслужуваат многу различни релации практично низ цела Европа: Mega Pol Trans вози во Унгарија, Германија, Италија, Белгија, Холандија и Чешка - а тоа зависи целосно од транспортниот налог. Постојат многу релации, како и клиенти, и соодветно на тоа е поголема веројатноста дека ќе има ненаплатени побарувања.

Неплаќањето генерално може да биде голем проблем за компаниите за транспорт и логистика: Тековните деловни трошоци се големи и акумулирањето на ненаплатени побарувања може да доведе до финансиски загуби - во најлош случај до банкрот на компанијата.

Елиза Вирвич работи во одделот за книговодство, сметководство и наплата на долгови на Mega Pol Trans во Пила и се грижи за отворените фактури. При извршување на транспортните услуги тргаме од правилото дека по испораката на  робата и плаќањето ќе биде во договорениот временски рок, кој што и така е веќе многу долг. Сепак, тоа не е секогаш случај“, вели Вирвик.

 

Појаснување на неплатените побарувања

Шпедицијата се потпира на дијалог во смисла на добро деловно партнерство. „Прво се јавуваме или по е-пошта и бараме извршување на плаќањето.“ Ако тоа не помогне и побарувањето не е спорно, тогаш се обраќаат до TIMOCOM меѓународна наплата на долгови. Имаме големо искуство во соработката со TIMOCOM, бидејќи постојат месеци во кои на  TIMOCOM им одделуваме повеќе налози за наплата на долгови.

За Вирвич, тоа е прашање на пресметка.  „Ако сумата е висока и случајот можете да го решите надвор од судот, тогаш вреди да ја искористите оваа можност.“ Секогаш треба внимателно да процените дали да одите преку судовите. Не е евтино и најчесто трае многу долго. На овој пат се наоѓаат пречки, особено во меѓународниот бизнис.

 

Конеквентна помош при неплатени сметки

Тогаш услугата за наплата на долгови на TIMOCOM може да помогне. Тимот околу Александар Оебел, директор за наплата на долгови и правни работи обезбедува поддршка на 27 јазици. Вработените контактираат со должникот и ја испитуваат работата како неутрален орган. Тие одржуваат близок контакт со доверителот за тој да може директно да го види напредокот на работата. Брзото делување, пристапот до голем извор на податоци и искуството на TIMOCOM меѓународна наплата на долгови овозможува или да се наплати побарувањето без одолговлекување или да се изнајде најдобриот начин на активности ако овој пат не е можен. Многу ја цениме оваа услуга бидејќи процентот на успешност е и до 90 проценти.

На овој начин заштедуваме време и пари. Ако сумата е мала, тогаш нашиот интерес е уште поголем  да нема дополнителни трошоци. TIMOCOM меѓународна наплата на долгови не е скап и затоа е оптимален начин за нарачување услуги за управување со побарувањата. Ова е драгоцено помагало при правењето на побарувањето или за информации дали има какви било шанси да се добие износот што не е платен“, вели Вирвик.

 

Ако и вие сакате едноставно решение за справување со неплатени фактури, услугата за наплата на долгови на TIMOCOM со задоволство ќе ви помогне.

Дознајте сега повеќе за наплатата на долговите!

 

Ова исто така може да ве интересира:

Седумте најчести прашања во врска со наплата на долгови во логистиката

Кратко објаснување за вашите права и обврски во случај на задоцнето плаќање

Smart Logisticsist stärkster Hebel für Kostenersparnis und Wachstum

Преземете го соопштението за печат
нагоре