06.01.2015

TimoCom servis za naplatu: Zajedno i brzo do cilja

Jasna pravila u upravljanju potraživanjima pomažu transportnoj branši

(3)

Erkrat, 06.01.2015 – Princip trgovine je star koliko i samo čovečanstvo: Onaj ko nešto kupi, mora to i da plati. Ali šta se dešava kada uplata nema i dužnik kasni sa izmirivanjem dugovanja? Sem toga poverenik računa na svoj novac. Bilo da se računi ne plaćaju ili se plaćaju prekasno, preduzeća mogu i sama brzo da se nađu u finansijskim teškoćama. Ako je situacija hitna, nezavisan servis za naplatu može da pomogne svojim profesionalnim upravljanjem potraživanjima. To je najčešće slučaj kada se oštećena strana obraća servisu za naplatu da bi situaciju rešila u svoju korist. I firma Agrorit d.o.o. sa sedištem u srpskim Melencima imala je iskustva sa ovakvom situacijom. Kao i mnoga druga preduzeća u okolnim balkanskim zemljama, rukovodilac transporta Nedeljko Mijatov je siguran: „Pre nego što se odlučimo za komplikovane, dugotrajne i skupe sudske postupke, oslanjamo se na CashCare kompanije TimoCom.“

Kratak put i brzi odgovori

Transportno preduzeće Agrorit d.o.o. ima sopstveni vozni park, servis za kamione, pumpu za gorivo i carinsko skladište na više lokacija i veoma uspešno posluje već više od 20 godina. Preko 100 stalno zaposlenih radnika svakodnevno brine o međunarodnom transportu i veoma dobro poznaje otpremanje robe i organizaciju procesa. Kada razmislimo o tome koliko se svakodnevno robe mora prevesti, brzo postaje jasno da se u tom procesu ne može sve odvijati glatko. To se odnosi i na ozbiljna preduzeća kod kojih se fakture ponekad zagube i ne mogu blagovremeno da se podmire. Razlog za ovo, na primer, može biti nepridržavanje računovodstvenog procesa, gubljenje faktura u mnoštvu ostalih dokumenata ili nesporazumi između odeljenja preduzeća.

Takođe postoje i takozvane "crne ovce" koje se namerno ponašaju nepošteno i plaćaju samo pod pritiskom. Čak i ako se takvi slučajevi retko dešavaju u ukupnom poslovanju, u "najgorem slučaju" nezavisna agencija za naplatu pomaže da se naplata izvrši vansudskim putem. Mijatov i njegov tim su se pre više od tri godine odlučili za korišćenje usluga servisa za naplatu kompanije TimoCom Soft- und Hardware GmbH. Poslednjih deset godina oni su klijenti kompanije koja ima najveću evropsku berzu tereta i transporta.

Kod kompanije TimoCom Nedeljko Mijatov posebno ceni kratko vreme obrade za razjašnjenje slučajeva za naplatu: „Pored visokog broja uspešno rešenih slučajeva i niskih troškova, veoma je važna ušteda vremena. TimoCom zbog svakodnevnih kontakata sa nacionalnim i internacionalnim klijentima veoma dobro poznaje tržište. A ako ima onih koji kasne sa plaćanjem, preduzeće može da im onemogući pristup platformi – to je brza mera pritiska koja veoma dobro funkcioniše na internacionalnom nivou.

 

Jaki u protoku informacija

Osim toga, Mijatov ceni i dobar protok informacija u TimoCom-u, kao i jednostavan pristup procesu naplate dugovanja. Ovde važe jasna pravila: Čim prođe 30 dana od isticanja roka za uplatu, a dužnik je bezuspešno opomenut, TimoCom preuzima slučaj naplate uz zvanično ovlašćenje. Zaposleni u softverskom preduzeću na gotovo svim jezicima oštećenom klijentu pružaju informacije o tome da li još uvek može očekivati novac. Tako može da se zaobiđe veoma skup sudski proces.  Da bi mogao da pokrene postupak, oštećeni mora da pošalje TimoCom-u formular sa zahtevom za naplatu i relevantnu dokumentaciju vezanu za transport. Tu spadaju faktura za izvršenu uslugu prevoza, nalog za transport, potvrda o isporuci i kopija poslate opomene. Mijatov kaže: „Prvi korak je popunjavanje formulara za naplatu. Tako se proces pokreće i ne gubi se nepotrebno vreme na beskrajne rasprave sa dužnikom. Jer to može da bude pogubno za poslovanje“.

 

Jasnim pravilima do uspeha

Božana Man se unutar TimoComovog odeljenja za upravljanje potraživanjima brine o klijentima iz zemalja bivše Jugoslavije. Njoj je pre svega važno što servis za naplatu realno procenjuje mogućnosti. „Za Naknadu koja se obračunava u zavisnosti od uspešnosti, odnosno visine potraživanja, stupamo u kontakt sa dužnikom. Nakon toga postoji više mogućih scenarija. Postoje velike šanse da se dužnik odazove i ispuni zahteve. Ali, moguće je i da reakcija izostane ili da se pojavi protivpotraživanje“, zaključuje službenica. U gotovo 88% slučajeva podsećanje dužnika je uspešno dolazi do uplate. U drugim slučajevima klijenti kompanije TimoCom dobijaju vansudsku finansijsku presudu. „Svaka mera na sudu, svedočenje ili izvršenje ne spadaju u naše obaveze“, objašnjava Man.

 

Preventivne mere mogu da pomognu

Za Nedeljka Mijatova je odlučujuće i to što TimoCom svoje klijente unapred štiti kroz svoju integrisanu sigurnosnu mrežu TC Secure. Cilj je da se neuredne platiše blagovremeno spreče. Ako se, na primer, radi o transportnom preduzeću, onda važi osnovno pravilo da se nalogodavac mora proveriti. Treba proveriti da li broj faksa, odnosno adresa e-pošte sa kojih je nalog poslat odgovaraju adresi navedenoj u nalogu. Pored toga mogu se tražiti podaci o bonitetu ili poslovanju ili može da se proveri da li navedeni registracioni broj odgovara firmi. Ovo su samo neke od preventivnih mera pomoću kojih ćete se uveriti u pouzdanost svog poslovnog partnera. „Naravno, ceo TimoCom tim pomaže da se, na primer, uporede podaci sa naloga dotičnog TimoCom klijenta i podaci iz baze podataka kompanije TimoCom“, podseća Man.

Firma Agrorit d.o.o. se u svakom slučaju već godinama pridržava saveta i pravila servisa za naplatu. „Naš glavni cilj je da naši klijenti budu maksimalno zadovoljni. To takođe nudi i TimoCom sa servisom za upravljanje potraživanjima CashCare. Većina naših problema je rešena veoma brzo i jednostavno. To je važno u transportnoj branši u kojoj se sve odvija brzo – jer vreme jednostavno jeste novac.“

Više informacija o preduzeću TimoCom možete pronaći na www.timocom.rs.
 

Преземете го соопштението за печат
нагоре