Подобар преглед при спроведување на транспортите

  • Соберете ги податоците од различни даватели на телематика на една мапа
  • Проверете ја локацијата вашите транспорти во реално време
  • Користете ги податоците за GPS како основа за пресметка на ЕТА (проценка на време на пристигнување)
  • Испратете ги податоците за позицијата до вашите клиенти
  • Подобрување на транспарентноста и сигурноста на планирањето

Како работи интерфејсот за следење на возила?

Преку интерфејсот се воспоставува автоматизирана врска помеѓу вашиот софтвер за логистика и Smart Logistics системот на TIMOCOM . Овозможува заеднички приказ на податоци за следење од, во моментов, повеќе од 299 различни даватели на телематика во вашиот вообичаен интерфејс ERP или TMS. Ова ќе ја направи вашата работа поефикасна и полесната пресметка на ЕТА (проценка на време на пристигнување).

 

Наши партнери за интерфејсот Следење на возила

Имате прашања? Со задоволство ќе Ви помогнеме понатаму.

нагоре