Дирекно прифаќање на Транспортни налози

  • Заштедете време и пари преку директно, дигитално и законски обврзувачко прифаќање / доделување на налози.
  • Избегнете грешки во преносот благодарение на автоматскиот пренос на основните и транспортните податоци до вашиот TMS.
  • Користете целосно автоматизирано испраќање на вашите транспортни налози на јазикот на примателот.

Вака функционира Интерфејс Транспортни налози - автоматски и законски обврзувачки.

Ако сте се одлучиле за одреден транспортер, испраќањето на договорот автоматски следи преку Интерфејсот Транспортни налози . На овој начин избегнувате време на чекање за е-пошта или дополнително барање на неопходни документи. Распределба, прифаќање, архивирање - сите овие процеси се рационализираат и забрзуваат со интерфејсот.


Нашите партнери за Интерфејсот Транспортни налози

Имате прашања? Со задоволство ќе Ви помогнеме понатаму.

нагоре